Zašto biste trebali podržati Građansku inicijativu za nacionalne regije?

Cilj Evropske građanske inicijative je postići da regionalni razvoj politika EU posveti posebnu pažnju regionima s nacionalnim, etničkim, kulturnim ili jezičkim karakteristikama koje se razlikuju od karakteristika okolnih regiona (poznate su još i kao nacionalne regije).