Per què heu de recolzar la Iniciativa Ciutadana per a les Regions Nacionals?

L’objectiu de la Iniciativa Ciutadana Europea és aconseguir que la política de desenvolupament regional de la UE presti especial atenció a les regions amb característiques nacionals, ètniques, culturals o lingüístiques que són diferents de les regions que les envolten (també denominades regions nacionals).