KAITSE TUHANDE AASTA VANUSEID EL-i VÄHEMUSRAHVUSI!

”ME EI SAA KÄIA SEDA TEED ÜKSINDA”
(Martin Luther King)

Meie ametliku Euroopa kodanikualgatuse allkirjastamisel toetad sa neid rahvusi, nende võimalusi ehitada üles oma kogukondi ning säilitada oma kultuuri. Meie kodanikuliikumise sooviks on aidata Euroopa vähemusrahvustel luua otsene ligipääs EL-i fondidele, et säilitada Euroopa etniline mitmekesisus. Kui algatusele vähemalt 7 EL-i liikmesriigist antud allkirjade arv ületab nõutud künnise, asub Euroopa Komisjon meie algatust menetlema.

Me peame üksteist toetama, et säilitada Euroopa, mida me armastame.

ÜLDINFO

Euroopa Liidus on umbes 50 miljonit vähemusrahvuste hulka kuuluvat inimest. Nad on rahvusregioonidest, mille eest meie, kodanikualgatuse loojad, seisamegi.

Peaaegu kõigis EL-i liikmesriikides ratifitseeritud olulised dokumendid sätestavad selgelt, et Euroopa on tunnistanud oma kohustust kaitsta vähemusrahvuste õigusi. Siiski võitlevad need etnilised grupid mõnedes Euroopa riikides siiani ellujäämise eest. Rahvusregioone toetava kodanikualgatuse eesmärgiks on võimaldada neile rahvustele otsene ligipääs EL-i fondidele ja seeläbi saavutada teatud finantsvabadus oma riigis.

Allkirjade kogumise lõpptähtaeg on 7. veebruar 2021.

KKK

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

2012. aastal loodud Euroopa kodanikualgatus on kodanike ainulaadne võimalus kujundada EL-i tulevikku, esitades Euroopa Komisjonile menetlemiseks seadusandlikke ettepanekuid.

Miks peaksin mina allkirja andma?

Kui vähemusrahvus sõltub valitsuse toetustest, allub see paratamatult valitsuse otsesele mõjule. Finantssõltumatus tähendab suuremat iseseisvust siseotsuste ning rahade kasutamist puudutavate otsuste langetamisel. Sinu allkiri läheb õigesse kohta ka siis, kui oled vastu etnilisele diskrimineerimisele, mida kõnealused riigid (tõenäoliselt) varjatult ellu viivad. Oma allkirja andmisega võtad sa seisukoha sellise kohtlemise vastu ning aitad piirkondlikel rahvusvähemustel ellu jääda ning kaitsta oma etnilist, keelelist ja kultuurilist eripära, aidates samaaegselt ka Euroopa kogukonnal oma mitmekesisust kaitsta.

Kui palju allkirju on vaja?

Meil on kokku vaja koguda 1 miljon allkirja vähemalt 7 Euroopa Liidu riigist. Kuigi meil on tänaseks see vajalik 1 miljon juba käes, peame koguma veel 4 riigist etteantud hulga allkirju, mille hulk riigiti erineb. Rohkem infot selle kohta leiab algatuse veebilehelt.

Mis saab siis, kui kõik tingimused on täidetud?

Euroopa Komisjonil / Brüsselil on kohustus teemat menetleda, kuid paraku ei toimu seadusemuudatused automaatselt. Pikk seadusandlik menetlus viib muuhulgas siiski selleni, et EL-is elavad vähemusrahvused muutuvad sama oluliseks ja asendamatuks kui on enamusrahvused. 

Kes on selle algataja?

Kodanikualgatus sai alguse Transilvaania seekelite poolt, kuid loomulikult ei puuduta see teema pelgalt neid, vaid paljusid teisi EL-i rahvusregioone. Tõenäoliselt on kokkupuutepunktid sellega olemas ka sinul, kes sa seda praegu loed.

Mille poolest erineb see algatus eelmistest, pealtnäha sarnastest pingutustest?

Meie algatus on teistsugune, sest see ei toeta rahvuspiirkondi pelgalt teoreetiliselt, vaid eesmärgiks on luua EL-i põlistele rahvusvähemustele võimalus pöörduda otse Brüsseli poole rahalise toetuse ja ühtekuuluvuse rahastamise taotlemiseks. See omakorda tähendab infrastruktuuri, koolide ja kohaliku majanduse arengut, mis aitab kaasa rände vähenemisele ning suures plaanis majanduslikult puudust kannatavate rahvuspiirkondade rahvastiku säilitamisele.

Kas mina saan allkirja anda?

Jah, kui sa oled EL-i kodanik ning vastad oma riigis kehtestatud allkirjaõiguslikkuse tingimustele (näiteks oled valimisealine ning sul on kehtiv dokument).

Kuhu ma saan allkirja anda?

Allkirjastamine toimub veebis. Lihtsalt vajuta nuppu „Sign in“ / „Allkirjasta“ ning sind juhatatakse edasi algatuse lehele.

KAITSE TUHANDE AASTA VANUSEID EL-i VÄHEMUSRAHVUSI!

”ME EI SAA KÄIA SEDA TEED ÜKSINDA”
(Martin Luther King)

 

Meie ametliku Euroopa kodanikualgatuse allkirjastamisel toetad sa neid rahvusi, nende võimalusi ehitada üles oma kogukondi ning säilitada oma kultuuri. Meie kodanikuliikumise sooviks on aidata Euroopa vähemusrahvustel luua otsene ligipääs EL-i fondidele, et säilitada Euroopa etniline mitmekesisus. Kui algatusele vähemalt 7 EL-i liikmesriigist antud allkirjade arv ületab nõutud künnise, asub Euroopa Komisjon meie algatust menetlema.

 

Me peame üksteist toetama, et säilitada Euroopa, mida me armastame.

 

Allkirjasta

ÜLDINFO

Euroopa Liidus on umbes 50 miljonit vähemusrahvuste hulka kuuluvat inimest. Nad on rahvusregioonidest, mille eest meie, kodanikualgatuse loojad, seisamegi.

Peaaegu kõigis EL-i liikmesriikides ratifitseeritud olulised dokumendid sätestavad selgelt, et Euroopa on tunnistanud oma kohustust kaitsta vähemusrahvuste õigusi. Siiski võitlevad need etnilised grupid mõnedes Euroopa riikides siiani ellujäämise eest. Rahvusregioone toetava kodanikualgatuse eesmärgiks on võimaldada neile rahvustele otsene ligipääs EL-i fondidele ja seeläbi saavutada teatud finantsvabadus oma riigis.

Allkirjade kogumise lõpptähtaeg on 7. veebruar 2021.

Allkirjasta

KKK

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

2012. aastal loodud Euroopa kodanikualgatus on kodanike ainulaadne võimalus kujundada EL-i tulevikku, esitades Euroopa Komisjonile menetlemiseks seadusandlikke ettepanekuid.

Miks peaksin mina allkirja andma?

Kui vähemusrahvus sõltub valitsuse toetustest, allub see paratamatult valitsuse otsesele mõjule. Finantssõltumatus tähendab suuremat iseseisvust siseotsuste ning rahade kasutamist puudutavate otsuste langetamisel. Sinu allkiri läheb õigesse kohta ka siis, kui oled vastu etnilisele diskrimineerimisele, mida kõnealused riigid (tõenäoliselt) varjatult ellu viivad. Oma allkirja andmisega võtad sa seisukoha sellise kohtlemise vastu ning aitad piirkondlikel rahvusvähemustel ellu jääda ning kaitsta oma etnilist, keelelist ja kultuurilist eripära, aidates samaaegselt ka Euroopa kogukonnal oma mitmekesisust kaitsta.

Kui palju allkirju on vaja?

Meil on kokku vaja koguda 1 miljon allkirja vähemalt 7 Euroopa Liidu riigist. Kuigi meil on tänaseks see vajalik 1 miljon juba käes, peame koguma veel 4 riigist etteantud hulga allkirju, mille hulk riigiti erineb. Rohkem infot selle kohta leiab algatuse veebilehelt.

Mis saab siis, kui kõik tingimused on täidetud?

Euroopa Komisjonil / Brüsselil on kohustus teemat menetleda, kuid paraku ei toimu seadusemuudatused automaatselt. Pikk seadusandlik menetlus viib muuhulgas siiski selleni, et EL-is elavad vähemusrahvused muutuvad sama oluliseks ja asendamatuks kui on enamusrahvused. 

Kes on selle algataja?

Kodanikualgatus sai alguse Transilvaania seekelite poolt, kuid loomulikult ei puuduta see teema pelgalt neid, vaid paljusid teisi EL-i rahvusregioone. Tõenäoliselt on kokkupuutepunktid sellega olemas ka sinul, kes sa seda praegu loed.

Mille poolest erineb see algatus eelmistest, pealtnäha sarnastest pingutustest?

Meie algatus on teistsugune, sest see ei toeta rahvuspiirkondi pelgalt teoreetiliselt, vaid eesmärgiks on luua EL-i põlistele rahvusvähemustele võimalus pöörduda otse Brüsseli poole rahalise toetuse ja ühtekuuluvuse rahastamise taotlemiseks. See omakorda tähendab infrastruktuuri, koolide ja kohaliku majanduse arengut, mis aitab kaasa rände vähenemisele ning suures plaanis majanduslikult puudust kannatavate rahvuspiirkondade rahvastiku säilitamisele.

Kas mina saan allkirja anda?

Jah, kui sa oled EL-i kodanik ning vastad oma riigis kehtestatud allkirjaõiguslikkuse tingimustele (näiteks oled valimisealine ning sul on kehtiv dokument).

Kuhu ma saan allkirja anda?

Allkirjastamine toimub veebis. Lihtsalt vajuta nuppu „Sign in“ / „Allkirjasta“ ning sind juhatatakse edasi algatuse lehele.