Miksi tukisit kansalaisia alueita varten aloitettua kansalaisalotetta?

Europpalaisen kansalaisaloitteen tavoitteena on saada EU:n alueellista kehityspolitiikkaa kiinnittämään erityistä huomiota sellaisiin alueisiin, joiden kansalliset, etniset, kulttuuriset tai kieliset ominaisuudet ovat erilaisia niitä ympäröivien alueiden ominaisuuksista (toisiin sanottuna, kansalliset alueet).