Por que ten que apoiar a Iniciativa dos cidadáns para as rexións nacionais?

O obxectivo da Iniciativa dos cidadáns europeos é conseguir que a política do desenvolvemento rexional da EU conceda atención especial ás rexións con características nacionais, étnicas, culturais ou lingüísticas diferentes das do entorno delas (que tamén se coñecen como rexións naturais).