Zašto biste trebali podržati Građansku inicijativu za nacionalne regije?

Cilj je Europske građanske inicijative postići da regionalni razvoj politika EU-a posebnu pozornost posveti regijama s nacionalnim, etničkim, kulturnim ili jezičnim obilježjima koja se razlikuju od obilježja okolnih regija (poznatih i kao nacionalne regije).