AIZSARGĀ EIROPAS SAVIENĪBAS TŪKSTOŠU GADU SENU MINORITĀŠU TAUTAS!

”MĒS NEVARAM TĀLĀK DOTIES VIENI PAŠI”
(Martins Luters Kings)

Parakstot mūsu oficiālo pilsoņu iniciatīvu, tu esi kopā ar šīm nācijām, lai uzlabotu viņu spēju celt kopienas un saglabāt savu kultūru.Mūsu pilsoniskā kustība vēlas palīdzēt Eiropas minoritāšu nācijām saņemt Eiropas Savienības fondus, lai saglabātu Eiropas etnisko diversitāti.Ja iniciatīva saņems pietiekami lielu parakstu skaitu no vismaz septiņām ES valstīm, komisija rīkosies.

Mums jārīkojas kopā, lai saglabātu Eiropu, kuru mēs mīlam.

PAR PROJEKTU

Eiropas Savienībā ir apmēram 50 miljoni cilvēku, kuri kādā citā valstī pieder nacionālai minoritātei. Viņu zeme ir kāda cita nacionāla kopiena, no kuras viņi ir devušies prom un mēs esam pilsoņi, kuri ir iestājas par to, lai ikviens ārpus savas nacionālās teritorijas varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Svarīgi dokumenti, kurus ir ratificējušas gandrīz visas ES dalībvalstis, skaidri pasaka, ka Eiropa ir atzinusi savu atbildību pasargāt nacionālo minoritāšu tiesības.Tomēr ir Eiropas valstis, kurās šīm etniskajām grupām ir jāturpina cīnīties par savu eksistenci.Pilsoņu iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, ka šie nacionālie rajoni dos iespējas šīm nācijām, lai tās tieši var saņemt ES fondus.Tas tām nodrošinātu finansiālas brīvības valstī, kurās tās dzīvo.

.Paraksti ir jāveic līdz 2021. g. 7. februāris.

FAQ

Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva?

Eiropas Pilsoņu iniciatīva izveidota 2012. gadā, un tas ir unikāls veids, kā pilsoņi var veidot ES nākotni.  Pilsoņi var pieprasīt likumdošanas ieteikumus Eiropas komisijā.

Kāpēc man būtu jāparakstās?

Ja minoritāšu reģions ir atkarīgs no valdības subsīdijām, tad tas ir tieši pakļauts valdībai.  Finanšu neatkarība nozīmē plašāku autonomiju attiecībā uz iekšējiem lēmumiem, tajā skaitā lēmumi par to, kā izdot naudu.  Paraksti iniciatīvu, ja nepiekrīti etniskai diskriminācijai, kuru attiecīgās valstis var slepus izmantot.  Tavs paraksts nozīmē, ka tu iebilsti pret šo apiešanos un palīdzi nacionālam minoritāšu reģionam izdzīvot un pasargā etniskās, lingvistiskās un kultūras raksturīpašības.  Tas arī palīdz Eiropas kopienai pasargāt savu diversitāti.

Cik parakstu vajag?

Kopā vajag vienu miljonu parakstu no vismaz septiņām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šobrīd mums ir vajadzīgi papildu paraksti no četrām citām valstīm. Atkarībā no valsts lieluma un iedzīvotāju skaits, katrai valstij parakstu skaita mērķis ir atšķirīgs. Papildu informāciju var atrast iniciatīvas organizētāju mājaslapā.

Kas notiks, kad visas prasības būs apmierinātas?

Briselei būs pienākums pieņemt attiecīgo jautājumu, bet likumdošanas modifikācija automātiski nenotiek.  Ilgstošs likumdošanas process cita starpā nozīmē, ka minoritāšu kopienas Eiropas Savienībā kļūst tikpat būtiskas un neaizstājamas kā vairākuma kopienas.

Kas uzsāka šo iniciatīvu?

Iniciatīvu uzsāka Transilvānijas Sekleri, bet tas, protam, neattiecas tikai uz viņiem.  Iniciatīva attiecas uz daudziem citiem ES nacionāliem reģioniem.  Tas droši vien attiecas arī uz tevi - cilvēku, kurš lasa šo tekstu.

Kādā ziņā šī iniciatīva atšķiras no iepriekšējiem un šķietami līdzīgiem centieniem?

Tā atšķiras ne tikai kā teorētisks atbalsts nacionāliem reģioniem, bet arīdzan cenšas radīt iespēju etniskām minoritātēm Eiropas Savienībā sazināties ar Briseli, lai iegūtu finansiālu atbalstu un iespēju izmantot kohēzijas fondus.  Tas nozīmētu infrastruktūras, skolu un vietējās tautsaimniecības attīstību, palīdzot samazināt migrācijas jomu.  Tas nozīmē, ka ekonomiski cietuši nacionālie reģioni var saglabāt savu populāciju.

Vai varu parakstīties?

Ja esi ES pilsonis, tad esi tiesisks to parakstīt atbilstoši savas valsts kritērijiem (piem., vai esi balsotāja vecumā un vai tev ir derīgi identifikācijas dokumenti).

Kur varu parakstīties?

Internetā, klikšķinot podziņu 'Paraksties'. Tas tevi aizvedīs uz iniciatīvas mājaslapu.

AIZSARGĀ EIROPAS SAVIENĪBAS
TŪKSTOŠU GADU SENU MINORITĀŠU TAUTAS!

”MĒS NEVARAM TĀLĀK DOTIES VIENI PAŠI”
(Martins Luters Kings)

 

Parakstot mūsu oficiālo pilsoņu iniciatīvu, tu esi kopā ar šīm nācijām, lai uzlabotu viņu spēju celt kopienas un saglabāt savu kultūru.Mūsu pilsoniskā kustība vēlas palīdzēt Eiropas minoritāšu nācijām saņemt Eiropas Savienības fondus, lai saglabātu Eiropas etnisko diversitāti.Ja iniciatīva saņems pietiekami lielu parakstu skaitu no vismaz septiņām ES valstīm, komisija rīkosies.

 

Mums jārīkojas kopā, lai saglabātu Eiropu, kuru mēs mīlam.

 

Paraksties

PAR PROJEKTU

Eiropas Savienībā ir apmēram 50 miljoni cilvēku, kuri kādā citā valstī pieder nacionālai minoritātei. Viņu zeme ir kāda cita nacionāla kopiena, no kuras viņi ir devušies prom un mēs esam pilsoņi, kuri ir iestājas par to, lai ikviens ārpus savas nacionālās teritorijas varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Svarīgi dokumenti, kurus ir ratificējušas gandrīz visas ES dalībvalstis, skaidri pasaka, ka Eiropa ir atzinusi savu atbildību pasargāt nacionālo minoritāšu tiesības.Tomēr ir Eiropas valstis, kurās šīm etniskajām grupām ir jāturpina cīnīties par savu eksistenci.Pilsoņu iniciatīvas mērķis ir nodrošināt, ka šie nacionālie rajoni dos iespējas šīm nācijām, lai tās tieši var saņemt ES fondus.Tas tām nodrošinātu finansiālas brīvības valstī, kurās tās dzīvo.

Paraksti ir jāveic līdz 2021. g. 7. februāris.

Paraksties

FAQ

Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva?

Eiropas Pilsoņu iniciatīva izveidota 2012. gadā, un tas ir unikāls veids, kā pilsoņi var veidot ES nākotni.  Pilsoņi var pieprasīt likumdošanas ieteikumus Eiropas komisijā.

Kāpēc man būtu jāparakstās?

Ja minoritāšu reģions ir atkarīgs no valdības subsīdijām, tad tas ir tieši pakļauts valdībai.  Finanšu neatkarība nozīmē plašāku autonomiju attiecībā uz iekšējiem lēmumiem, tajā skaitā lēmumi par to, kā izdot naudu.  Paraksti iniciatīvu, ja nepiekrīti etniskai diskriminācijai, kuru attiecīgās valstis var slepus izmantot.  Tavs paraksts nozīmē, ka tu iebilsti pret šo apiešanos un palīdzi nacionālam minoritāšu reģionam izdzīvot un pasargā etniskās, lingvistiskās un kultūras raksturīpašības.  Tas arī palīdz Eiropas kopienai pasargāt savu diversitāti.

Cik parakstu vajag?

Kopā vajag vienu miljonu parakstu no vismaz septiņām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šobrīd mums ir vajadzīgi papildu paraksti no četrām citām valstīm. Atkarībā no valsts lieluma un iedzīvotāju skaits, katrai valstij parakstu skaita mērķis ir atšķirīgs. Papildu informāciju var atrast iniciatīvas organizētāju mājaslapā.

Kas notiks, kad visas prasības būs apmierinātas?

Briselei būs pienākums pieņemt attiecīgo jautājumu, bet likumdošanas modifikācija automātiski nenotiek.  Ilgstošs likumdošanas process cita starpā nozīmē, ka minoritāšu kopienas Eiropas Savienībā kļūst tikpat būtiskas un neaizstājamas kā vairākuma kopienas.

Kas uzsāka šo iniciatīvu?

Iniciatīvu uzsāka Transilvānijas Sekleri, bet tas, protam, neattiecas tikai uz viņiem.  Iniciatīva attiecas uz daudziem citiem ES nacionāliem reģioniem.  Tas droši vien attiecas arī uz tevi - cilvēku, kurš lasa šo tekstu.

Kādā ziņā šī iniciatīva atšķiras no iepriekšējiem un šķietami līdzīgiem centieniem?

Tā atšķiras ne tikai kā teorētisks atbalsts nacionāliem reģioniem, bet arīdzan cenšas radīt iespēju etniskām minoritātēm Eiropas Savienībā sazināties ar Briseli, lai iegūtu finansiālu atbalstu un iespēju izmantot kohēzijas fondus.  Tas nozīmētu infrastruktūras, skolu un vietējās tautsaimniecības attīstību, palīdzot samazināt migrācijas jomu.  Tas nozīmē, ka ekonomiski cietuši nacionālie reģioni var saglabāt savu populāciju.

Vai varu parakstīties?

Ja esi ES pilsonis, tad esi tiesisks to parakstīt atbilstoši savas valsts kritērijiem (piem., vai esi balsotāja vecumā un vai tev ir derīgi identifikācijas dokumenti).

Kur varu parakstīties?

Internetā, klikšķinot podziņu 'Paraksties'.  Tas tevi aizvedīs uz iniciatīvas mājaslapu.