WSPIERAJ MNIEJSZOŚCI NARODOWE W UNII EUROPEJSKIEJLICZĄCE TYSIĄC LAT

”NIE MOŻEMY IŚĆ SAMI”
(Martin Luther King)

Podpisując naszą oficjalną inicjatywę wspierasz wyżej wymienione narody zwiększając ich zdolność do budowania społeczności i zachowania ich kultury. Nasz ruch obywatelski chce pomagać mniejszościom narodowym w Europie, żeby mieli bezpośredni dostęp do funduszy UE, w celu zachowania etnicznej różnorodności w Europie. Jak tylko inicjatywa osiągnie wymaganą ilość podpisów przynajmniej z 7 krajów, Komisja podejmie działania.

Musimy wspierać się nawzajem aby zachować Europę jaką lubimy.

CZEGO DOTYCZY

W Unii Europejskiej około 50 milionów ludzi należy do mniejszości narodowych. Ich ziemie to właśnie te regiony narodowe, które są reprezentowane przez społecznych organizatorów tej inicjatywy.

Fakt ratyfikowania ważnych dokumentów prawie przez wszystkie kraje Unii Europejskiej jasno pokazuje, że Europa potwierdza odpowiedzialność za ochronę praw mniejszości narodowych. Niemniej jednak, w niektórych krajach europejskich te grupy etniczne nadal walczą o przetrwanie. Celem tej inicjatywy obywatelskiej nakierowanej na regiony narodowejest dawanieszans tym narodom do uzyskania bezpośredniego dostępu do funduszy europejskich. To zapewni im pewien poziom finansowej wolności w kraju w którym żyją.

Termin na zebranie podpisów to 7 luty 2021 roku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?

Europejska Inicjatywa Obywatelska, założona w 2012 roku, stanowi jedyną  możliwość dla obywateli aby kształtować przyszłość Unii Europejskiej, żądając od Komisji Europejskiej  przedstawienia wniosków legislacyjnych.

Dlaczego powinnam/powinienem podpisać?

Gdy region mniejszościowy jest uzależniony od dotacji rządowych, znajduje się pod bezpośrednim ich wpływem.  Niezależność finansowa oznacza więcej autonomii w ramach wewnętrznych decyzji dotyczących tego na co ich pieniądze będą wydawane. Powinnaś/powinieneś podpisać również i wtedy gdy nie zgadzasz się z dyskryminacją  na tle etnicznym, którą wspomniane kraje stosują lub mogą stosować potajemnie. Podpisując niniejszą inicjatywę, sprzeciwiasz się takiemu traktowaniu i pomagasz mniejszościom narodowym przeżyć i chronić ich cechy etniczne, językowe i kulturalne wspierając jednocześnie wspólnotę europejską w zachowaniu jej różnorodności .

Ile podpisów potrzebujemy

Potrzebujemy milion podpisów przynajmniej z 7 krajów Unii Europejskiej. Pomimo że mamy już milion podpisów musimy zebrać wymaganą ilość podpisów z 4 dodatkowych krajów, która to ilość różni się w zależności od kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie petycji.

Co się stanie kiedy wszystkie warunki zostaną spełnione?

Bruksela ma obowiązek zająć się sprawą, natomiast do zmian legislacyjnych nie dochodzi automatycznie. Rozpocznie się długi proces legislacyjny który doprowadzi między innymi do tego, że społeczności mniejszościowe żyjące w Unii Europejskiej staną się tak samo istotne i ważne jak narody większościowe.

Kto zapoczątkował inicjatywę?

Inicjatywa została zapoczątkowana przez  Szeklerzy w Siedmogrodzie, choć inicjatywa dotyczy nie tylko ich ale wielu innych narodowości w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie to dotyczy również i Ciebie, osobę czytającą te słowa.

Czym się różni ta inicjatywa od poprzednich, pozornie podobnych starań?

Ta inicjatywa nie tylko w teorii wspiera regiony narodowe, lecz ma na celu stworzenie możliwości mniejszościom etnicznym w Unii Europejskiej dotarcia do Brukseli w sprawie wsparcia finansowego i funduszy spójności. To oznaczałoby rozwój infrastruktury, szkół i lokalnej gospodarki, pomagając zmniejszyć poziom migracji, co pomogłoby regionom narodowym doświadczającym problemy ekonomiczne utrzymać ich  populację.

Czy mogę podpisać?

Tak, jeśli posiadasz obywatelstwo UE i jesteś uprawniony do podpisania zgodnie z kryteriami twojego kraju (np. we własnym kraju osiągnąłeś/osiągnęłaś wiek uprawniający do głosowania oraz posiadasz ważne dokumenty).

Gdzie mogę podpisać?

Możesz to zrobić online za pomocą przycisku „Podpisz” na stronie Internetowej, co zaprowadzi Cię do strony inicjatywy.

WSPIERAJ MNIEJSZOŚCI NARODOWE W UNII EUROPEJSKIEJLICZĄCE TYSIĄC LAT

”NIE MOŻEMY IŚĆ SAMI”
(Martin Luther King)

 

Podpisując naszą oficjalną inicjatywę wspierasz wyżej wymienione narody zwiększając ich zdolność do budowania społeczności i zachowania ich kultury. Nasz ruch obywatelski chce pomagać mniejszościom narodowym w Europie, żeby mieli bezpośredni dostęp do funduszy UE, w celu zachowania etnicznej różnorodności w Europie. Jak tylko inicjatywa osiągnie wymaganą ilość podpisów przynajmniej z 7 krajów, Komisja podejmie działania.

 

Musimy wspierać się nawzajem aby zachować Europę jaką lubimy.

 

Podpisz

CZEGO DOTYCZY

W Unii Europejskiej około 50 milionów ludzi należy do mniejszości narodowych. Ich ziemie to właśnie te regiony narodowe, które są reprezentowane przez społecznych organizatorów tej inicjatywy.

Fakt ratyfikowania ważnych dokumentów prawie przez wszystkie kraje Unii Europejskiej jasno pokazuje, że Europa potwierdza odpowiedzialność za ochronę praw mniejszości narodowych. Niemniej jednak, w niektórych krajach europejskich te grupy etniczne nadal walczą o przetrwanie. Celem tej inicjatywy obywatelskiej nakierowanej na regiony narodowejest dawanieszans tym narodom do uzyskania bezpośredniego dostępu do funduszy europejskich. To zapewni im pewien poziom finansowej wolności w kraju w którym żyją.

Termin na zebranie podpisów to 7 luty 2021 roku.

Podpisz

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?

Europejska Inicjatywa Obywatelska, założona w 2012 roku, stanowi jedyną  możliwość dla obywateli aby kształtować przyszłość Unii Europejskiej, żądając od Komisji Europejskiej  przedstawienia wniosków legislacyjnych.

Dlaczego powinnam/powinienem podpisać?

Gdy region mniejszościowy jest uzależniony od dotacji rządowych, znajduje się pod bezpośrednim ich wpływem.  Niezależność finansowa oznacza więcej autonomii w ramach wewnętrznych decyzji dotyczących tego na co ich pieniądze będą wydawane. Powinnaś/powinieneś podpisać również i wtedy gdy nie zgadzasz się z dyskryminacją  na tle etnicznym, którą wspomniane kraje stosują lub mogą stosować potajemnie. Podpisując niniejszą inicjatywę, sprzeciwiasz się takiemu traktowaniu i pomagasz mniejszościom narodowym przeżyć i chronić ich cechy etniczne, językowe i kulturalne wspierając jednocześnie wspólnotę europejską w zachowaniu jej różnorodności .

Ile podpisów potrzebujemy

Potrzebujemy milion podpisów przynajmniej z 7 krajów Unii Europejskiej. Pomimo że mamy już milion podpisów musimy zebrać wymaganą ilość podpisów z 4 dodatkowych krajów, która to ilość różni się w zależności od kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie petycji.

Co się stanie kiedy wszystkie warunki zostaną spełnione?

Bruksela ma obowiązek zająć się sprawą, natomiast do zmian legislacyjnych nie dochodzi automatycznie. Rozpocznie się długi proces legislacyjny który doprowadzi między innymi do tego, że społeczności mniejszościowe żyjące w Unii Europejskiej staną się tak samo istotne i ważne jak narody większościowe.

Kto zapoczątkował inicjatywę?

Inicjatywa została zapoczątkowana przez  Szeklerzy w Siedmogrodzie, choć inicjatywa dotyczy nie tylko ich ale wielu innych narodowości w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie to dotyczy również i Ciebie, osobę czytającą te słowa.

Czym się różni ta inicjatywa od poprzednich, pozornie podobnych starań?

Ta inicjatywa nie tylko w teorii wspiera regiony narodowe, lecz ma na celu stworzenie możliwości mniejszościom etnicznym w Unii Europejskiej dotarcia do Brukseli w sprawie wsparcia finansowego i funduszy spójności. To oznaczałoby rozwój infrastruktury, szkół i lokalnej gospodarki, pomagając zmniejszyć poziom migracji, co pomogłoby regionom narodowym doświadczającym problemy ekonomiczne utrzymać ich  populację.

Czy mogę podpisać?

Tak, jeśli posiadasz obywatelstwo UE i jesteś uprawniony do podpisania zgodnie z kryteriami twojego kraju (np. we własnym kraju osiągnąłeś/osiągnęłaś wiek uprawniający do głosowania oraz posiadasz ważne dokumenty).

Gdzie mogę podpisać?

Możesz to zrobić online za pomocą przycisku „Podpisz” na stronie Internetowej, co zaprowadzi Cię do strony inicjatywy.