Dlaczego powinieneś/powinnaś wspierać inicjatywę obywatelską uruchomioną w interesie regionów etnicznych?

Celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest uzyskanie tego, aby regionalna polityka rozwoju UE zwróciła szczególną uwagę na regiony o specyficznych właściwościach narodowościowych, etnicznych, kulturalnych lub językowych odróżniających je od regionów otaczających (innymi słowy regiony narodowościowe).