Pse duhet të mbështesni Nismën Qytetare për Rajonet Kombëtare?

Qëllimi i Nismës Qytetare Evropiane është të arrijë që politika e zhvillimit rajonal e BE-së u kushton vëmendje të veçantë rajoneve me kombësi, etnike, kulturore ose karakteristika gjuhësore që janë të ndryshme nga ato të rajoneve përreth (të njohura edhe si rajone nacionale).