Zašto trebaš da podržiš građansku inicijativu za nacionalne regije?

Cilj Evropske građanske inicijative je da bi se postiglo, da politika regionalnog razvoja Evropske unije posveti posebnu pažnju za one regije koje imaju takve nacionalne, kulturne ili jezičke odlike, koje se razlikuju od onih regija koje se nalaze oko njih (drugačije rečeno nacionalne regije).