SKYDDA DE TUSEN ÅR GAMLA NATIONELLA MINORITETERNA I EU!

”VI KAN INTE GÅ ENSAMMA”
(Martin Luther King)

Genom att underteckna vårt officiella medborgarinitiativ, står du upp för de nationella minoriteterna, deras strävan att stärka sin förmåga att bygga sina samhällen och att bevara sin kultur. Vårt medborgarinitiativ önskar hjälpa de europeiska nationella minoriteterna för att dessa direkt ska kunna få tillgång till EU-medel. Detta för att bevara den etniska mångfalden i Europa. När ett initiativ har nått det nödvändiga antalet underskrifter från minst sju EU-länder, kommer kommissionen att vidta åtgärder.

Vi måste stå upp för varandra för att bevara det Europa vi älskar.

OM INITIATIVET

I Europeiska Unionen tillhör omkring 50 miljoner människor någon nationell minoritet. Vi bakom medborgarinitiativet kämpar för de nationella regionerna i deras hemländer.

De flesta EU-länderna ratificerade viktiga dokument, där tydliggörs att Europa tar sitt ansvar för att skydda nationella minoriteters rättigheter. Ändå i somliga europeiska länder kämpar fortfarande dessa nationella minoriteter för sin överlevnad. Syftet med medborgarinitiativet „En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer” är att nationella regioner ges direkt åtkomst och på lika villkor till EU-medel inom ramen för ett specifikt finansieringssystem. Det skulle skapa ekonomisk frihet, stödja fortsatt utveckling och bevara förutsättningarna för ekonomisk, social och geografisk sammanhållning i deras respektive hemländer.

Tidsfristen för insamling av underskrifter går ut den 7 februari 2021.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är ett europeiskt medborgarinitiativ?

Ett europeiskt medborgarinitiativ är sedan 2012 en unik möjlighet för medborgarna i EU att bidra till EU-politiken. Om medborgarna i EU-länderna vill att EU ska agera i en viss fråga av allmänt intresse, kan man starta ett medborgarinitiativ för att uppmana EU-kommissionen att ta fram ny lagstiftning.

Varför ska jag skriva under?

När en nationell region är beroende av regeringen avseende ekonomiska medel, har regionen i princip en lydnadsplikt gentemot regeringen och är underordnad regeringens direkta inflytande. Ekonomiskt oberoende innebär mer frihet i beslutsfattandet och ger möjlighet att fritt förfoga över de egna ekonomiska medlen. Du bör också underteckna initiativet, om du vill motverka etnisk diskriminering som i vissa länder (kan) förekomma. Med din underskrift hjälper du de nationella regionerna att överleva och bevara sina etniska, språkliga och kulturella särdrag. Dessutom stödjer du den europeiska gemenskapen att bevara sin mångfald.

Hur många underskrifter behövs?

För att EU-kommissionen ska ta ställning till initiativet måste man få stöd från sammanlagt 1 miljon personer från minst 7 EU-medlemsländer med ett minsta antal underskrifter från varje land. För Sveriges del är minsta antal underskrifter som krävs 15 000. Trots att vi redan har samlat in en miljon underskrifter men bara från 3 EU-medlemsländer, behöver vi samla in det minsta antal underskrifter från ytterligare minst 4 EU-medlemsländer. Mer information om minsta antal underskrifter som krävs för varje land hittar du på Kommissionens centrala system för namninsamling.

Vad händer efter att alla krav blir uppfyllda?

Kommissionen är skyldig att ta upp frågan, men ändring av lagstiftning sker inte automatiskt. Ett långt lagstiftningsförfarande kommer att leda bland annat till att EU:s nationella minoriteter, minoritetssamhällena i de nationella regionerna i EU blir lika viktiga och oumbärliga som majoritetsnationerna.

Vem har startat initiativet?

Medborgarinitiativet startades av det politiskt obundna organisationen Szeklernas Nationella Råd i Transsylvanien, men frågan handlar om många andra nationella regioner i EU. Sannolikt angår frågan även dig som nu läser dessa rader.

Vad är skillnaden mellan detta medborgarinitiativ och tidigare, liknande initiativ?

Detta initiativ är annorlunda. Det stöder de nationella regionerna inte bara i teorin utan även i praktiken. Det ska vara möjligt för EU:s nationella minoriteter bosatta i nationella regioner i sina respektive hemländer att vända sig till EU för ekonomiskt stöd genom ett finansieringssystem inom ramen för EU:s regionala utvecklings- och sammanhållningspolitik. Det skulle möjliggöra ökningen av de nationella regionernas attraktionskraft genom exempelvis utbyggnad av infrastruktur, upprätthållande av fungerande skolor samt utvecklingen av lokala näringslivet så att utflyttningen från dessa regioner minskas. För att förverkliga dessa mål behövs finansiella medel.

Kan jag skriva under?

Ja, om du är medborgare i ett EU-medlemsland och uppfyller de krav som gäller i ditt eget land. (till exempel du är myndig och har giltig identitetshandling).

Var kan jag skriva under?

På den här webbplatsens startsida hittar du knappen ”SKRIV UNDER”. Genom att klicka på den kommer du vidare till Kommissionens centrala hemsida där du kan skriva under initiativet.

SKYDDA DE TUSEN ÅR GAMLA
NATIONELLA MINORITETERNA I EU!

”VI KAN INTE GÅ ENSAMMA”
(Martin Luther King)

 

Genom att underteckna vårt officiella medborgarinitiativ, står du upp för de nationella minoriteterna, deras strävan att stärka sin förmåga att bygga sina samhällen och att bevara sin kultur. Vårt medborgarinitiativ önskar hjälpa de europeiska nationella minoriteterna för att dessa direkt ska kunna få tillgång till EU-medel. Detta för att bevara den etniska mångfalden i Europa. När ett initiativ har nått det nödvändiga antalet underskrifter från minst sju EU-länder, kommer kommissionen att vidta åtgärder.

 

Vi måste stå upp för varandra för att bevara det Europa vi älskar.

 

SKRIV UNDER

OM INITIATIVET

I Europeiska Unionen tillhör omkring 50 miljoner människor någon nationell minoritet. Vi bakom medborgarinitiativet kämpar för de nationella regionerna i deras hemländer.

De flesta EU-länderna ratificerade viktiga dokument, där tydliggörs att Europa tar sitt ansvar för att skydda nationella minoriteters rättigheter. Ändå i somliga europeiska länder kämpar fortfarande dessa nationella minoriteter för sin överlevnad. Syftet med medborgarinitiativet „En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer” är att nationella regioner ges direkt åtkomst och på lika villkor till EU-medel inom ramen för ett specifikt finansieringssystem. Det skulle skapa ekonomisk frihet, stödja fortsatt utveckling och bevara förutsättningarna för ekonomisk, social och geografisk sammanhållning i deras respektive hemländer.

Tidsfristen för insamling av underskrifter går ut den 7 februari 2021.

SKRIV UNDER

VANLIGA FRÅGOR

Vad är ett europeiskt medborgarinitiativ?

Ett europeiskt medborgarinitiativ är sedan 2012 en unik möjlighet för medborgarna i EU att bidra till EU-politiken. Om medborgarna i EU-länderna vill att EU ska agera i en viss fråga av allmänt intresse, kan man starta ett medborgarinitiativ för att uppmana EU-kommissionen att ta fram ny lagstiftning.

Varför ska jag skriva under?

När en nationell region är beroende av regeringen avseende ekonomiska medel, har regionen i princip en lydnadsplikt gentemot regeringen och är underordnad regeringens direkta inflytande. Ekonomiskt oberoende innebär mer frihet i beslutsfattandet och ger möjlighet att fritt förfoga över de egna ekonomiska medlen. Du bör också underteckna initiativet, om du vill motverka etnisk diskriminering som i vissa länder (kan) förekomma. Med din underskrift hjälper du de nationella regionerna att överleva och bevara sina etniska, språkliga och kulturella särdrag. Dessutom stödjer du den europeiska gemenskapen att bevara sin mångfald.

Hur många underskrifter behövs?

För att EU-kommissionen ska ta ställning till initiativet måste man få stöd från sammanlagt 1 miljon personer från minst 7 EU-medlemsländer med ett minsta antal underskrifter från varje land. För Sveriges del är minsta antal underskrifter som krävs 15 000. Trots att vi redan har samlat in en miljon underskrifter men bara från 3 EU-medlemsländer, behöver vi samla in det minsta antal underskrifter från ytterligare minst 4 EU-medlemsländer. Mer information om minsta antal underskrifter som krävs för varje land hittar du på Kommissionens centrala system för namninsamling.

Vad händer efter att alla krav blir uppfyllda?

Kommissionen är skyldig att ta upp frågan, men ändring av lagstiftning sker inte automatiskt. Ett långt lagstiftningsförfarande kommer att leda bland annat till att EU:s nationella minoriteter, minoritetssamhällena i de nationella regionerna i EU blir lika viktiga och oumbärliga som majoritetsnationerna.

Vem har startat initiativet?

Medborgarinitiativet startades av det politiskt obundna organisationen Szeklernas Nationella Råd i Transsylvanien, men frågan handlar om många andra nationella regioner i EU. Sannolikt angår frågan även dig som nu läser dessa rader.

Vad är skillnaden mellan detta medborgarinitiativ och tidigare, liknande initiativ?

Detta initiativ är annorlunda. Det stöder de nationella regionerna inte bara i teorin utan även i praktiken. Det ska vara möjligt för EU:s nationella minoriteter bosatta i nationella regioner i sina respektive hemländer att vända sig till EU för ekonomiskt stöd genom ett finansieringssystem inom ramen för EU:s regionala utvecklings- och sammanhållningspolitik. Det skulle möjliggöra ökningen av de nationella regionernas attraktionskraft genom exempelvis utbyggnad av infrastruktur, upprätthållande av fungerande skolor samt utvecklingen av lokala näringslivet så att utflyttningen från dessa regioner minskas. För att förverkliga dessa mål behövs finansiella medel.

Kan jag skriva under?

Ja, om du är medborgare i ett EU-medlemsland och uppfyller de krav som gäller i ditt eget land. (till exempel du är myndig och har giltig identitetshandling).

Var kan jag skriva under?

På den här webbplatsens startsida hittar du knappen ”SKRIV UNDER”. Genom att klicka på den kommer du vidare till Kommissionens centrala hemsida där du kan skriva under initiativet.