Varför ska du stödja medborgarinitiativet för nationellaregioner?

Medborgarinitiativets mål är att EU:s regionala utvecklings- och sammanhållningspolitik ska rikta särskild uppmärksamhet till nationella regioner med nationella, etniska, kulturella eller språkliga särdrag.